ការជួញដូរដោយទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមហ៊ុនអេសប៊ីអាយ​ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធីសូមជម្រាបវិនិយោគិនឱ្យបានជ្រាបថា ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានដាក់ដំណើការយន្តការថ្មី គឺការជួញដូរជាប្រាក់រៀល ដោយទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារ បន្ថែមលើយន្តការបច្ចុប្បន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤។ ប្រភព៖ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

Public Announcement on Cellcard IPO allotment report-KH

ធ្វើនៅ មិថុនា ២០, ២០២៣ ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក និង អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់វិនិយោគិនដែលបានដាក់ពាក្យធ្វើបរិវិសកម្ម សម្រាប់ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទិ្ធជាសាធារណៈលើកដំបូង (IPO) របស់ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី07 ខែមិថុនា ឆ្នំា២០២៣។ មូលបត្រកម្មសិទ្ធិចំនួន ៩.២៧១.២០៦ ត្រូវបានបញ្ជាទិញ និងបែងចែកជូនវិនិយោគិន។ សូមពិនិត្យលទ្ធផលនៃការបែងចែកមូលបត្រកម្មដែលបានភ្ជាប់ជូន។ សូមអរគុណសម្រាប់ការរង់ចាំ! ទាញយកជា PDF នៅទីនេះ

ASIAMONEY : ធនាគារវិនិយោគក្នុងស្រុកល្អបំផុតរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ 2022៖ SBI Royal Securities

SBI Royal Securities Among Cambodia’s local investment banks, SBI Royal Securities is the one to beat, thanks to its experienced team, strong shareholder support, large network of investors and an excellent track record of deals. First the experience. The firm is led by chief executive Seng Chan Thoeun, a well-regarded local investment banker in Cambodia […]

ក្រុមហ៊ុន GuarantCo ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia ជាមួយនឹងការធានាលើមូលបត្របំណុលចំនួន 24 លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីវិនិយោគលើប្រព័ន្ធផ្លូវដែកជាតិ

ធ្វើនៅ មករា ១០, ២០២៣ GuarantCo ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯកជន បានផ្តល់ការធានាចំនួន ២៤លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីគាំទ្រការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានខ្ពស់ សម្រាប់អ្នកវិនិយោគ។ អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី ដែលជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានដើរតួជាអ្នកនាំមុខផ្តាច់មុខនៃមូលបត្របំណុល។ Seng Chan Thoeun, CEO of SBI Royal Securities, said: “This transaction witnesses the very important role of the capital market in supporting financing for infrastructures such as railway, affordable house, telecom, renewable energy project, hospital, etc. Being the first floating […]