វិធានជួញដូរ

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា​(ន.ម.ក)

អាសយដ្ឋានៈ អគារ១៦៨F ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨ ៥៦ ១១ / (៨៥៥) ១៦ ៨១៩ ៩៩១ (វិចិត្រ-admin) / (៨៥៥) ០១ ៧៧៦ ៧៨៥ (តី-webmaster)

ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨ ៥៦ ២២

អ៊ីម៉ែលៈ INFO@SECC.GOV.KH

ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក)

អាសយដ្ឋានៈ អគារ​ ផ.ម.ក​ វិថីព្រះក្សត្រីយានី កុសមៈ (ផ្លូវ ១០៦) សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូ​​រស័ព្ទលេខៈ​(៨៨៥) ២៣​ ៩៥៨​ ៨៨៨

ទូរសារៈ​(៨៨៥) ២៣​ ៩៥៥​ ៥៨៨

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីការជួញដូរមូលបត្រ
 

ថ្ងៃជួញដូរ: ពីថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈ)
ម៉ោងជួញដូរ : ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៣:០០ ល្ងាច 
វគ្គជួញដូរ 
–     វគ្គបើក: ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៩:០០ ព្រឹក (ការដេញថ្លៃដោយយកថ្លៃតែមួយ)
–     វគ្គជួញដូរនិរន្តរ៍: ពីម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក ដល់ ០២:៥០ ល្ងាច (ការដេញថ្លៃដោយយកថ្លៃច្រើន)
–     វគ្គបិទ: ពីម៉ោង ០២:៥០ ព្រឹក ដល់ ០៣:០០ ល្ងាច (ការដេញថ្លៃដោយយកថ្លៃតែមួយ)
ការទូទាត់: ២ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃជួញដូរ (នៅម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក)
ដែនកំណត់នៃបម្រែបម្រួលថ្លៃ 
–     ប្រចាំថ្ងៃ: ±១០% នៃថ្លៃមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ
–     ថ្ងៃ​ជួញដូរដំបូង: ចន្លោះ ៩០% និង ១៥០% នៃថ្លៃ IPO
បញ្ជាទិញ: វិនិយោគិនត្រូវមានសាច់ប្រាក់ ឬ សាច់ប្រាក់ដែលត្រូវទទួលបានយ៉ាងតិច ១០០%
បញ្ជាលក់: វិនិយោគិនត្រូវមានមូលបត្រ ឬ មូលបត្រដែលត្រូវទទួលបានយ៉ាងតិច ១០០%
វិធីសាស្ត្របញ្ជា: តាមរយៈទូរស័ព្ទ, អ៊ីម៉ែល ឬ ទូរសារ ឬ អញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យយើងខ្ញុំ 
ការជូនដំណឹងដូចវិធីសាស្ត្របញ្ជា