ហ្វេសប៊ុកផេកផ្លូវការក្លែងក្លាយរបស់ ន.ម.ក.

⚠️
និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) សូមក្រើនរំលឹកសាធារណជន និងវិនិយោគិនក្នុងវិស័យមូលបត្រឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ចំពោះជនខិលខូចដែលក្លែងបន្លំផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ ន.ម.ក. ដើម្បីបន្លំបោកប្រាស់ ⚠️

posted on: 07/28/2022